PODACI O TRGOVCU

Naziv : ZOM-IMPEX DOO ZA TRGOVINU I EXPORT-IMPORT

PIB :100839911

MBR : 08671567

Šifra pretežne delatnosti : 4643-trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo

Sedište : Vuka Karadžića 8

Mesto : Subotica

Adresa Ogranka: Somborski put bb, industrijska zona

Kontakt tel: 024/522 999

Web adresa: www.colossus.rs